hearing loss

Proč mám potíže se sluchem?

První známky sluchové ztráty mohou být sotva zřetelné. Slyšíte sice osoby, avšak ne vždycky rozumíte, o čem hovoří? To bývá častým příznakem sluchové ztráty. Proč? V 90 % všech případů k sluchovým ztrátám dochází, jestliže jsou jemné vláskové buňky ve vnitřním uchu poškozeny nebo nefungují správně. To znamená, že mozek nedostává signály o všech zvucích a frekvencích, jež potřebuje k porozumění obsahu hovoru. 

Obvykle se jedná o zvuky s vysokými frekvencemi. Souhláskové zvuky, například F, S a TH se stávají obtížně slyšitelnými a ženské či dětské hlasy znějí změkčeně a zkresleně. Představte si, že z piána vysadíte všechny klávesy vysokých tónů a požádáte někoho, aby vám zahrál nějaké známé melodie. Melodie může být těžko rozpoznatelná i v případě, že schází jen šest či sedm kláves. Osoby se sluchovou ztrátou zakoušejí podobné změny vnímání zvuků ve svém životě každodenně. 

Zobrazit méně  

Rozpoznání potřeby použít sluchovou pomůcku může být složité.

Většinou se totiž sluchová ztráta vyvíjí postupně a lidé si ji běžně dostatečně neuvědomují. Postupně se bez povšimnutí ztrácejí zvuky švitoření ptáků a šustění listí. Mnoho lidí si problém neuvědomuje, dokud nezačne ovlivňovat srozumitelnost hovoru a komunikace. 
hearing loss treatment

Sluchová ztráta není neobvyklá

Určitý stupeň ztráty sluchu postihuje přes 500 milionů osob po celém světě. Můžete být jednou z nich. Pokud je tomu tak, sluchová pomůcka vám může pomoci sluch opět získat a budete moci žít životem, na nějž jste byli zvyklí. 
hearing aid
Types of Hearing Loss

Typy sluchových ztrát

Sluchová ztráta může být způsobena mnoha různými okolnostmi a může se objevit v každém věku. Existují tři základní typy poruch sluchu:


Převodní porucha sluchu
Převodní porucha sluchu je omezením vnímání zvuku vinou problémů ve středním nebo vnějším uchu. Tento typ poruchy je často léčitelný správným typem farmaceutické intervence nebo chirurgickým zákrokem. Převodní porucha sluchu může mít několik příčin. Patří mezi ně ušní infekce způsobující hromadění tekutiny ve středním uchu, ušního mazu ve zvukovodu nebo perforaci bubínku. 

Senzorická porucha sluchu
Senzorická nedoslýchavost je problém související s vnitřním uchem či nervovými drahami mezi vnitřním uchem a mozkem. Nejčastější příčiny senzorické nedoslýchavosti:

1 Stárnutí
2 Infekce
3 Nadměrná expozice hluku
4 Meningitida
5 Určité genetické poruchy
6 Meniérova choroba
7 Virová onemocnění

Senzorická nedoslýchavost není korigovatelná a ošetřuje se sluchovými pomůckami.

Smíšená sluchová porucha
Smíšená sluchová porucha představuje souběžný výskyt převodní i senzorické poruchy. Je tedy poškozeno vnitřní ucho i nervové dráhy a zároveň existuje blokáda středního či vnějšího ucha. Převodní nedoslýchavost lze většinou korigovat, avšak senzorické potíže jsou trvalého charakteru a obvykle vyžadují předepsání sluchových pomůcek. 


Zobrazit méně  

Čím dříve, tím lépe

Čím dříve podniknete kroky k nápravě sluchové ztráty, tím snazší bude další proces. Schopnost slyšet spočívá v mozku. Čím déle je zbaven vnímání zvuků, tím těžší je naučit ho znovu zvuky slyšet. Používání sluchových pomůcek může tomuto negativnímu dopadu zamezit nebo jej omezí.

Získání správných prostředků může dramaticky zlepšit kvalitu vašeho života:

 • Zlepšení sebevědomí
 • Užší vztahy s blízkým
 • Zlepšení výhledu do života
hearing aid benefits

Pomoc při sluchové ztrátě použitím sluchové pomůcky

Typ vaší sluchové ztráty (nebo potíží blízké osoby) vám pomůže identifikovat odborník na poruchy sluchu.  Provede rovněž změření stupně ztráty sluchu a prodiskutuje s vámi možnosti léčby. Bude-li součástí této léčby použití sluchové pomůcky, seznámí vás s modely a technologiemi, jež budou nejlépe odpovídat vaší jedinečné situaci.  

Nošení naslouchadla znamená znovuobjevení radosti ze setkávání s přáteli a rodinou, zlepšení sebedůvěry v zaměstnání, potěšení ze sledování filmů, hudby a televizních programů. Sluchová pomůcka umožní žít opět se všemi pěti smysly.
treating hearing loss

Volba odborníka

Nalezení dobrého odborníka na poruchy sluchu je prvním důležitým krokem zvládnutí poruchy sluchu. Pomůže vám najít správné naslouchadlo právě pro vás, zajistí jeho správné naprogramování a pomůže vám, abyste si na své nové sluchové pomůcky zvykli.
hearing loss help

Tinnitus – příznaky a příčiny

Tinnitus je obvykle šelest či zvonění v uších, avšak jeho projevy mohou být velmi individuální. Tinnitus může i nemusí provázet sluchovou ztrátu.  Technologie současných sluchových pomůcek a aplikací pro sluchové pomůcky mohou být při zvládání tinnitu velmi užitečné i bez poruch sluchu.
how to help tinnitus

Dětem nesmí nic uniknout

Většina dětí s poruchami sluchu využívá zesílení
hearing aids for children

Přátelé a rodina

Máte mezi sebou blízké osoby se sluchovou ztrátou? Zjistěte, jak je můžete podpořit na jejich cestě řešení sluchové ztráty.
hearing loss treatment

Výběr sluhové pomůcky

Zajímalo by vás, které naslouchadlo by pro vás bylo to pravé? Vysvětlíme vám nejrůznější modely, funkce a jaké aspekty při výběru sluchadla zvažovat.
selecting a hearing aid

Frequently Asked Questions

Před vyšetřením vám odborník na poruchy sluchu položí několik otázek o vašem celkovém zdravotním stavu, životním stylu a zjistí důvody, proč potřebujete sluch vyšetřit.  
Můžete dostat například následující otázky:

 •   Pracujete ještě?
 •   Jaké aktivity rádi vykonáváte?
 •   Navštěvujete často rušná místa, jako jsou například restaurace?
 •   Používáte pravidelně mobilní telefon?
 •   Existují nějaké činnosti, jež nemůžete z důvodu podezření na sluchovou ztrátu vykonávat?

Specialista vám dále vyšetří zvukovod otoskopem, aby posoudil fyzikální aspekty zdraví sluchu.   
Pak budete vyzváni k poslechu série tónů se sluchátky k posouzení citlivosti sluchu na zvuky o různých frekvencích a úrovních hlasitosti. Tento test sluchu stanoví nejtišší úroveň, v níž dokážete slyšet zvuky různých frekvencí.

Krok za krokem:

 1. Posadíte se ve zvukově izolované kabině se sluchátky na uších.
 2. Sluchátka jsou připojena k audiometru, jenž je kalibrován k přesnému měření sluchu.
 3. Audiometr vysílá tóny různých frekvencí do jednoho ucha.
 4. Při přehrávání zvuků budete zaslechnutí tónu signalizovat zvednutím ruky nebo stisknutím tlačítka. Je možné, že stejný tón uslyšíte i vícekrát než jednou, avšak nemějte obavy – jedná se o součást vyšetření napomáhající k dosažení přesných výsledků.
 5. Během testu zdravotník vykreslí body do grafu zvaného audiogram, jenž posléze využije k vysvětlení stavu vašeho sluchu.
 6. Vyšetření může zahrnovat další dílčí testy, například slovní audiometrii. Během tohoto testu vám bude zdravotník do sluchátek předčítat seznamy slov a požádá vás, abyste opakovali, co slyšíte. Neobávejte se, jestliže vám nějaká slova uniknou. Pokuste se prostě o co nejlepší výkon. Test kostního vedení lze provést i pomocí vibrační ladičky přiložené k hlavě. Kostní vedení s vynecháním funkce vnějšího a středního ucha pomůže rozpoznat problémy vnitřního ucha.
 7.  Po zkoušce sluchu vám odborník na poruchy sluchu audiogram představí a zjištěné údaje s vámi prodiskutuje.
Budete-li potřebovat sluchovou pomůcku, odborník na poruchy sluchu vám pomůže určit model, jenž bude nejlépe vyhovovat vašemu životnímu stylu.

V případě podezření na sluchovou ztrátu je nejlepším řešením podrobit se vyšetření sluchu. Audiometrické vyhodnocení a pomoc s výběrem správného sluchadla vám zajistí audiolog, otorinolaryngolog i specialista na sluchové pomůcky.

 • Audiolog je člověk s diplomem z audiologie nebo s magisterským vzděláním či doktorátem. Kromě léčby sluchových ztrát je vzdělán k léčbě poruch jako je například tinnitus či problémy s rovnováhou.

 • Specialista na sluchové pomůcky je osoba licencovaná státem k testování sluchových ztrát a aplikaci sluchových pomůcek.

 • Otorinolaryngolog je lékař se specializací na ušní, nosní a krční choroby. 

Ke zjištění typu sluchové ztráty, pravděpodobné příčiny a způsobu léčby vám odborník na poruchy sluchu nejspíše doporučí komplexní vyšetření a vyhodnocení sluchu včetně předložení vizuálního znázornění stavu vašeho sluchu prostřednictvím audiogramu. Audiogram zobrazí, které zvukové frekvence slyšíte a při jaké hlasitosti. 

Audiogram vykreslí frekvenci (nazývanou někdy „výškou“) tónu ve vodorovné ose a ve svislé ose se pak zobrazí hodnota hlasitosti v decibelech. Frekvence jsou na levé straně nižší a postupně směrem vpravo vzrůstají.  Škála hlasitosti v decibelech přechází od velmi tichých hodnot nahoře po velmi hlasité v dolní části. Hodnota 0 dB neznamená žádný zvuk, ale představuje prostě nejtišší zvuk, který by měl člověk s normálním sluchem z 50 % detekovat. 

Nejtišší zvuky, jež v každé výšce slyšíte, představují váš sluchový práh a tyto prahové hodnoty budou ve vašem audiogramu vyznačeny. Části testu podstoupené se sluchátky se obvykle nazývají prahovými hodnotami vzdušného vedení, neboť slyšený zvuk musí procházet vzduchem ve zvukovodu. Při stanovování prahových hodnot vzdušného vedení se pro pravé ucho používá symbol O a pro levé X.

K testování prahových hodnot kostního vedení se také obvykle používá vibrátor. Pro pravé ucho se používá symbol < a pro levé ucho symbol >. Vibrátor pro kostní vedení je zařízení, jež zlehka spočívá na kosti lebky za uchem a na místě jej přidržuje malý kovový pásek táhnoucí se přes vrchol hlavy. Toto zařízení přenáší zvukové vibrace kostmi, tkáněmi a tekutinami uvnitř lebky přímo do hlemýždě (sluchový orgán vnitřního ucha). Vyšetřující osoba tak obejde oblasti vnějšího a středního ucha a přímou cestou otestuje citlivost vnitřního ucha.

Kombinací výsledků těchto dvou testů odborník na poruchy sluchu určí typ sluchové ztráty, zjistí, jak dobře slyšíte nízké, střední či vysoké tóny a která část sluchového aparátu je poruchou postižena.


Ceny naslouchadel se obvykle pohybují v ceně od několika set do několika tisíc dolarů v závislosti na typu, modelu a funkcích. Ačkoli by cena neměla být hlavním rozhodujícím faktorem při výběru sluchové pomůcky, vstupuje i tento faktor pochopitelně do hry. Při rozhodování o ceně sluchových pomůcek existuje celá řada aspektů ke zvážení.  

Zdravotní program v tuto chvíli náklady na sluchadla nehradí. Zákony o zdravotní péči se však neustále mění, a tak je před vykonáváním souvisejících rozhodnutí vždy vhodné překontrolovat podrobnosti o aktuálním stavu. Nezapomeňte se poradit také se svou zdravotní pojišťovnou. Pojišťovna může část nákladů hradit – záleží na podmínkách vaší pojistky.

Finanční pomoc pro nedoslýchavé poskytují i některé neziskové organizace. Obraťte se na informační středisko institutu NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) a informujte se o organizacích nabízejících finanční podporu na sluchové pomůcky.

Záruka obvykle pokrývá ztrátu či poškození sluchadel a po určité časové období také opravy. Před nákupem se o kompletních podrobnostech záruky informujte u odborníka na poruchy sluchu.

Moderní sluchové pomůcky obvykle vydrží pracovat 3–6 let, avšak v některých případech může být jejich životnost díky náležité péči a údržbě delší.  

Přirozenou vlastností našeho sluchu je vnímání zvuku oběma ušima. Toto binaurální slyšení napomáhá zřetelnějšímu porozumění hovoru, umožňuje lokalizaci zvuku a lepší slyšení v hlučném prostředí. Trpí-li tedy pacient sluchovou ztrátou v obou uších, doporučuje se použít obě sluchadla.   

Vaše rozhodnutí o modelu sluchové pomůcky a vestavěných funkcích bude většinou vycházet z vašeho životního stylu a prostředí, v němž se nejčastěji pohybujete.  Osoba žijící klidnějším životním stylem, jež komunikuje převážně jednou další osobou najednou, nebude potřebovat tolik funkcí, jako člověk chodící často do rušných restaurací či na sportovní akce. 

Určení vašeho životního stylu
Níže uvedená tabulka představuje různé scénáře životního stylu. Které z popsaných situací vám nejlépe odpovídají? Pohybujete se nejčastěji v klidném, středně rušném nebo spíše v náročném prostředí? Jak důležitý je pro vás v každém tomto prostředí pocit pohody? Pokud se řadíte převážně do kategorie středně rušného prostředí, avšak navštěvujete koncerty či sportovní akce: jak často se to děje a jak jsou pro vás tyto činnosti důležité? Vlastníte-li permanentku na baseballová utkání, bude pro vás pravděpodobně důležité vybrat si zařízení vhodné do náročného prostředí.

Rozhodování

Prodiskutování těchto informací o životním stylu s odborníkem na poruchy sluchu pomůže při procesu doporučení technologických funkcí vhodných právě pro poslechové prostředí, v němž se pohybujete nejčastěji.Doba potřebná ke zvyknutí si na sluchadla se obecně odvíjí od závažnosti sluchové ztráty a doby, kdy byl mozek zbaven možnosti vnímat zvuk. Někteří lidé si zvyknou rychle. Jiné osoby mohou potřebovat více času, než si mozek zvykne na zvuky a podněty, jichž se jim nějakou dobu nedostávalo. Zpočátku to může být obtížné, ale neobávejte se – jedná se o normální proces. Postupnou praxí a trpělivostí si brzy zvyknete na opětovné slyšení okolního světa.

Urychlení procesu zvykání si
Rádi bychom vám představili podněty, jež vám pomohou co nejrychleji a nejjednodušeji projít obdobím zvykání si: 

 • Hovořte s někým, jehož hlas dobře znáte. Pomůže vám to rychleji porozumět určitým slovům a frázím. Pamatujte, že komunikace je kombinací poslechu a vizuálních vjemů. Dávejte pozor na mimiku a gesta stejně jako na slova.
 • Se získáváním důvěry začněte sluchadlo nosit i v širším prostředí, například v zaměstnání nebo při společenských příležitostech. Cvičte se v rozlišování konkrétních zvuků či hlasů a soustřeďte na ně svou pozornost.
 • Na veřejných místech si sedejte pokud možno co nejblíže k reproduktoru. V kavárnách a restauracích se pokuste posadit zády k hlavnímu zdroji hluku. Nesedávejte také u otevřených oken nebo u chodníku.
 • S novým sluchadlem sedávejte mezi 2–4 metry od televizoru a hlasitost nastavujte na úroveň považovanou ostatními za normální. Pak se posaďte tak daleko od televizoru, abyste pohodlně slyšeli. Obdobně postupujte i při poslechu rozhlasových či jiných zařízení.

Buďte trpěliví
Není neobvyklé, že proces zvykání si trvá i několik týdnů, neboť mozek se učí zvuky porovnávat a měnit jejich prioritu. Nošení sluchadel by nikdy nemělo bolet, avšak během přizpůsobování se v uchu můžete zaregistrovat lehkou citlivost. Budete-li mít z toho, co pociťujete, nebo z délky zvykání si nějaké obavy, objednejte si návštěvu u odborníka na poruchy sluchu.

Správná péče a čištění sluchadel zajistí jejich bezvadný stav a předejde nutnosti mnoha běžných oprav. K novým sluchovým pomůckám dostanete nejspíše i pokyny k údržbě. Vždy podle nich postupujte, neboť každá sluchová pomůcka má mírně odlišné požadavky. 

Obecně existují tři místa, jež je třeba u jakýchkoli naslouchadel čistit:

Přijímač
Nejčastější příčinou ztráty funkce sluchadel je s kromě vybité baterie ušní maz nahromaděný na přijímači. Nahromadění mazu předejdete každodenním opatrným očištěním sluchadel přiloženým kartáčkem. Tato součást sluchadla je velmi choulostivá – konkrétní pokyny k čištění si vyžádejte u odborníka na poruchy sluchu.

Pouzdro
Vnější obal sluchové pomůcky se nazývá pouzdro. Nečistoty na pouzdře mohou bránit správnému nasazení, pohodlnému nošení nebo dokonce způsobit přerušení funkce. Povrch pouzdra čistěte suchým papírovým kapesníkem nebo měkkou tkaninou. Obtížně odstranitelné nečistoty pomůže odstranit mírné navlhčení tkaniny.

Mikrofon
Další choulostivou součástí sluchové pomůcky je mikrofon. K opatrnému odstranění nečistot použijte kartáček dodaný ke sluchadlu. Při čištění natočte port mikrofonu dolů k podlaze, aby do něj nečistoty nenapadaly.

Kromě řádné údržby je důležité nepoužívaná sluchadla ukládat na bezpečné a suché místo. Nejlepší cestou je uschování do příslušné krabičky, která je ochrání před znečištěním a poškozením. Dalším důležitým krokem je svěřovat opravy odborníkovi. Technologie sluchové pomůcky je velmi citlivá a nesprávným zacházením by se mohla zničit.

caremaintainance 556x250

Další doporučení k uchování sluchadel ve výborném stavu:

 • Sluchové pomůcky chraňte před teplem a vlhkostí. Mohly by se například poškodit ponecháním na slunci v autě, položením v blízkosti mikrovlnné trouby nebo vystavením horkému vzduchu vysoušeče vlasů.
 • Sluchadla denně čistěte podle pokynů.
 • Při nošení sluchadel nepoužívejte spreje na vlasy ani jiné produkty péče o vlasy.
 • Nepoužívaná sluchadla vypněte.
 • Vybité baterie ihned vyměňte.
 • Sluchové pomůcky i baterie ukládejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
  Pravidelně navštěvujte odborníka na poruchy sluchu a sluchadla si nechte zkontrolovat a seřídit.

This websites uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies as described in our cookie policy.