hearing loss

Om nedsat hørelse

Mange er ikke klar over, at de har et høretab, da det ofte kommer snigende. 800.000 personer i Danmark, og 500 millioner globalt, har en eller anden grad af nedsat hørelse. De oplever ofte, at andre mumler, kvinder og børns stemmer er forvrængede, og de ikke længere kan høre dagligdagslyde. Når du ved, hvad du skal kigge efter, kan du nemt spotte eventuelle symptomer og høretab hos dig selv samt familie og venner. Det rigtige høreapparat kan afhjælpe folk i alle aldre. 

Hvorfor har jeg svært ved at høre?


Der kan være flere grunde til, at du i korte eller lange perioder har svært ved at høre. Nedsat hørelse kan være midlertidigt, permanent eller en blanding af de to. I Danmark skønnes det, at knap 800.000 personer har en eller anden grad af nedsat hørelse.

De tidlige tegn på tab af hørelse er ofte meget diskrete. Det kan eksempelvis være, når du kan høre, at andre siger noget, men du ikke kan forstå det. I 90 % af tilfældene opstår hørenedsættelsen på grund af, at de fine hårceller i det indre øre er beskadigede, så de ikke fungerer korrekt. 

Mange forbinder høretab med fremskreden alder, men en overraskende stor del af mennesker med høretab er unge. Risikoen for høretab stiger med alderen, men bl.a. trafik, maskiner og musik kan være skyld i tab af hørelse – uanset alder.

Typiske tegn på nedsat hørelse og behov for et høreapparat


Når hårceller i det indre øre beskadiges, modtager hjernen ikke alle de lyde og frekvenser, den skal bruge for at forstå tale. Det påvirker især højfrekvenslyde – kvinder og børns stemmer lyder blødere og forvrængede. 

Konsonantlyde som F, S og TH er svære at høre, og det føles som om, at der er huller i lyden. Forestil dig, at alle de sorte tangenter på et klaver er fjernet, og en musiker spiller 
din yndlingsmelodi. De manglende tangenter gør, at en ellers velkendt melodi kan være meget svær at genkende. 

Personer med nedsat hørelse oplever en form for huller i deres daglige soundtrack til hverdagen. Hverdagslyde er nogle af de mest uundværlige lyde, men det er også de første, som forsvinder eller forvrænges ved et typisk tab af hørelse. 

Jo længere du venter med at få et høreapparat, jo vanskeligere vil det være for hjernen at forstå de forskellige lyde igen. 

Moderne høreapparater er så små og diskrete, at de stort set er usynlige. Flere af de nye modeller kan streame lyden direkte fra din smartphone til høreapparaterne. Du kan også nemt styre dem via en app, så du har perfekt hørelse i alle situationer og støjniveauer.hearing loss treatment

Tag vores online høretest
– har du brug for et høreapparat?Det kan nogle gange være svært selv at høre, om du har brug for et høreapparat. Tab af hørelse kommer som regel snigende – medmindre der er tale om et akut høretab. 

Tag vores online høretest derhjemme. Den tager kun nogle minutter, og du får svar med det samme. Har du mistanke om et høretab, er det en god ide at få tjekket din hørelse hos en speciallæge i øre-, næse og halssygdomme. Du behøver ingen henvisning fra din egen praktiserende læge. 


hearing aid
Types of Hearing Loss

Tre forskellige former for høretab


Der findes tre grundlæggende former for høretab – perceptivt, konduktivt og blandet. Et permanent høretab kaldes for perceptivt høretab, mens et midlertidigt kaldes for konduktivt høretab. Der kan være mange årsager til både permanent og midlertidigt tab af hørelse.

Permanent (perceptivt) tab af hørelse kan bl.a. være arveligt, aldersbetinget, sygdomsbetinget samt forårsaget af støj. Effekten er næsten altid den samme. Du har svært ved at adskille tale fra støj, og du føler ofte, at andre mumler. 

Et permanent høretab kan ikke behandles medicinsk, men det kan væsentligt forbedres ved brug af et høreapparat. 

Midlertidigt (konduktivt) tab af hørelse kan bl.a. skyldes ørevoks, otosclerose, hul på trommehinden og betændelse i mellemøret. Det midlertidige høretab kan ofte afhjælpes nemt med medicin, så du får din almindelige hørelse igen. 

Forskellen på et permanent og midlertidigt høretab er, hvor i øret høretabet opstår. Det permanente høretab opstår i det indre øre, mens det midlertidige høretab opstår i det ydre øre eller mellemøret.

Blandet høretab betyder, at du lider af både permanent og midlertidigt høretab på samme tid. Denne type kan ofte afhjælpes med medicin og/eller høreapparat. 

Behandling af tinnitus
– nemt med en appTinnitus er typisk en summen eller ringen for ørerne, men symptomerne kan variere fra person til person. Der er ingen direkte sammenhæng mellem tinnitus og hørenedsættelse. Du kan sagtens have tinnitus, samtidig med at du har normal hørelse. 

Behandlingen af tinnitus foregår også med høreapparater samt høreapparat-apps. De kan være særdeles nyttige i den daglige behandling, og du kan nemt ændre indstillingerne, så de passer til dine behov. 

Med ReSounds høreapparater kan du bryde den onde cirkel. Ofte kan små ting i forbindelse med tinnitus have stor effekt på din søvn, koncentration og nervesystem. 

how to help tinnitus


Høreapparater til børn er ekstra vigtige


Lyde er altafgørende for dit barns mulighed for at udvikle både tale og sprog. Har dit barn nedsat hørelse, kan det gå ud over barnets sprog- og indlæringsudvikling. 

Et høreapparat maksimerer barnets adgang til lyd, og giver barnet flere muligheder for at lære. En høreapparatspecialist måler, om dit barn har svært ved at høre lyde ved bestemte tonehøjder og lydstyrker. Målingen er nem, smertefri og hurtig at lave, og I får svar med det samme. 

Du kan få flere hjælpemidler, så dit barn får det fulde udbytte af sit høreapparat. Hjælpemidler som ReSound Micro Mic og ReSound Multi Mic sørger for, at dit barn altid kan høre dig og andre. Hjælpemidlerne kan især være en fordel i skolen.

discrete hearing aids


Få lyden af familie og venner tilbage med et høreapparat


Jo hurtigere du får et høreapparat, jo bedre og lettere bliver processen. Hjernens evne til at høre og forstå lyde bliver gradvist forværret, jo længere tid den er frarøvet lyde. Et høreapparat kan helt simpelt stoppe eller reducere denne negative effekt. 

Et høreapparat kan forbedre din livskvalitet væsentligt:

• Hør alt, hvad familie og venner siger – også i situationer med meget støj. 
• Få den fulde oplevelse til koncerter og festivaller. 
• Fjern frustrationer og irritationer i hverdagen.


hearing loss help


Har du, eller en du kender, behov for et høreapparat?

Det er ikke sikkert, du lægger mærke til, at din hørelse er blevet nedsat. De fleste hørenedsættelser udvikler sig nemlig langsomt og gradvist. De kommer så at sige snigende ind i dagligdagen. Du kan få en nem og hurtig indikator på et eventuelt høretab med en simpel høretest.

Der er forskellige grader af høretab. Vores evne til at høre måles i decibel (dB) på en decibelskala. Skalaen bruges til at måle, om du har et høretab samt hvor stort det er. Graden af høretab spænder fra normal hørelse (< 25 dB) til svært høretab (>90 dB). Du kan se de forskellige grader i billedet til højre. 

Graden af høretabet er afgørende, når du skal vælge et høreapparat. Det er ikke alle høreapparater, der passer til alle grader af høretab. En øre-, næse-, halslæge eller en høreklinik kan nemt hjælpe dig med at måle graden af et evt. høretab samt finde det rette høreapparat til dig. 
hearing aid benefits

Frequently Asked Questions

Før undersøgelsen går i gang, stiller din høreapparatspecialist dig spørgsmål om dit generelle helbred, din livsstil og årsagerne til, du gerne vil undersøges.   
Det kan f.eks. være:

 •   Arbejder du stadigvæk?
 •   Hvilke aktiviteter foretager du dig?
 •   Besøger du ofte støjende steder, f.eks. restauranter?
 •   Bruger du jævnligt mobiltelefon?
 •   Er der noget, du ikke kan foretage dig pga. din mistanke om hørenedsættelse?

Derefter vil vedkommende undersøge dine ører med et otoskop for at lede efter fysiske spor om din hørelse.   
Du bliver derefter bedt om at lytte til en række toner med hovedtelefoner på for at få målt din hørelse ved forskellige frekvenser og lydstyrker. Denne høretest fastlægger det laveste niveau for, hvornår du kan høre forskellige frekvenser.

Trin for trin:

 1. Du bliver placeret i et lydtæt rum med et sæt hovedtelefoner på.
 2. Hovedtelefonerne er tilsluttet et audiometer, som kalibreres for at måle din hørelse nøjagtigt.
 3. Audiometeret udsender toner ved forskellige frekvenser til ét øre ad gangen.
 4. Når lydene afspilles, giver du besked ved at løfte hånden eller trykke på en knap, når du hører tonen. Du skal ikke bekymre dig, hvis du hører den samme tone mere end én gang. Det er en del af testen og hjælper med at opnå et præcist resultat.
 5. Under testen plotter høreapparatspecialisten punkter ind på en graf, der kaldes et audiogram, og som senere bruges til at beskrive din hørelse.
 6. Din evaluering kan omfatte andre test også, f.eks. hastighedsaudiometri. I denne test læser din høreapparatspecialist en række ord op for dig gennem hovedtelefonerne, og du bliver bedt om at gentage det, du hører. Du skal ikke bekymre dig, hvis du ikke kan høre alle ord. Bare gør dit bedste. Der foretages muligvis også en benledningstest vha. vibrerende stemmegafler, der placeres, så de rører hovedet. Benledningstest kan finde problemer i det indre øre ved at bypasse det ydre øre og mellemøret.
 7.  Efter høreprøven gennemgår høreapparatspecialisten audiogrammet med dig og drøfter resultatet med dig.
Hvis du har brug for et høreapparat, vil din høreapparatspecialist i samarbejde med dig finde den model, der passer bedst til din livsstil.

Hvis du har mistanke om, at du har en hørenedsættelse, er det en god ide at få foretaget en høreundersøgelse. Audiologer, øre-, næse- og halslæger og høreapparatspecialister kan alle udføre en audiometrisk undersøgelse og give dig den rigtige hjælp.

 • En audiolog er en person med en universitetsuddannelse i audiologi, enten en kandidatgrad eller en doktorgrad. Ud over at behandle hørenedsættelse er de uddannede i at behandle lidelser som f.eks. tinnitus og balanceproblemer.

 • En høreapparatspecialist er en person, der har tilladelse fra staten til at teste for hørenedsættelse og tilpasse høreapparater.

 • En øre-, næse- og halslæge også kaldet en otolaryngologist er en læge, der har specialiseret sig i sygdomme i ører, næse og hals. 

For at fastlægge hvilken type hørenedsættelse du har, hvad der kan være årsagen og den bedste måde at behandle den på, udfører din høreapparatspecialist en komplet høreprøve og -undersøgelse, bl.a. en visuel repræsentation af din hørelse i form af et audiogram. Dette audiogram viser, hvilke lydfrekvenser du kan høre og ved hvilken lydstyrke. 

I audiogrammet fremgår frekvenserne også kaldet tonehøjderne af den vandrette akse og decibel eller lydniveauet af den lodrette akse. Frekvenserne er lavest til vestre og bevæger sig derefter opad på den højre side.  Decibelskalaen går fra meget lav øverst til meget høj nederst. 0 db betyder ikke, at der ikke er nogen lyd, det repræsenterer blot den laveste lyd en person med normal hørelse kan høre mindst 50 % af tiden. 

De laveste lyde, du hører ved hver tonehøjde, angiver din høretærskel, og disse tærskelværdier markeres på audiogrammet. De dele af testen, du får gennem hovedtelefonerne, kaldes lufttærskler, fordi lyden skal bevæge sig gennem luften i øregangen for at blive hørt. Et O bruges til at angive tærskelværdierne for det højre øre og et X for tærskelværdierne i det venstre.

En benledningsvibrator bruges typisk også til at teste tærskelværdierne. Symbolet < bruges for højre øre og > for det venstre. En benledningsvibrator er et apparat, der forsigtigt hviler på knoglen bag øret, og som holdes på plads af et lille metalbånd, der går hen over hovedet. Apparatet transmitterer lydvibrationer gennem knoglerne, vævet og væskerne i kraniet direkte til cochlea (høreorganet i det indre øre). Denne proces gør det muligt at bypasse de ydre øreområder og mellemøret og teste følsomheden af dit indre øre direkte.

Din høreapparatspecialist kan ved at kombinere resultaterne af disse to test fastlægge typen af hørenedsættelse, hvor godt du hører lave, mellemhøje og høje toner, og hvilken del af øret der forårsager hørenedsættelsen.


Hvad koster et høreapparat? Det er et spørgsmål, vi ofte hører, og svaret er ikke helt enkelt. For det første så fås høreapparater i flere forskellige priskategorier, der passer til forskellige høretab og behov. 

For det andet så findes der flere måder at få høreapparat på i Danmark. Hvis du har et ukompliceret høretab, der ikke kræver udredning på et sygehus, vælger du selv, om du vil gå offentligt eller privat. Hvis du vælger at blive behandlet i det offentlige, betaler du ikke selv noget, - men der kan være lang ventetid med store regionale forskelle. 

Hvis du vælger en privat høreklinik, vil der oftest være en egenbetaling, da det offentlige tilskud, der gives til et nyt høreapparat fra regionen, sjældent er tilstrækkeligt. Hvor stor egenbetalingen er afhænger bl.a. af dit høretab, hvilken type høreapparat, du ønsker, hvor mange tekniske funktioner du ønsker, at dit høreapparat skal have, og hvornår du sidst fik høreapparat. Derudover så er det i visse tilfælde muligt at få helbredstillæg til høreapparater. Ligesom Sygeforsikring Danmark også yder tilskud til høreapparater. Derfor, - hvis du vælger at gå til en privat høreklinik, så vil den eneste, som kan give dig en præcis pris for netop det høreapparat, som du har valgt, være den pågældende forhandler. 

En garanti dækker typisk, hvis du mister eller ødelægger dine høreapparater samt reparationer for en bestemt tidsperiode. Din høreapparatspecialist kan informere dig om garantien for høreapparaterne, før du køber dem.

Et høreapparats levetid er stærkt afhængig af flere faktorer som f.eks. dets daglige pleje og vedligeholdelse, hvilke omgivelser høreapparatet skal fungere i og komponenternes ældningsegenskaber. 

Men hvis du passer og plejer din høreapparat, som du får anvist af din høreapparatspecialist, vil det som hovedregel holde mellem 3-5 år. I Danmark yder GN Hearing Danmark garanti på høreapparater i 4 år.

Vores ører er designet til at arbejde sammen om at opfatte lyd. Denne binaurale hørelse hjælper os med at forstå tale mere tydeligt, lokalisere lyde og høre bedre i støjende omgivelser. Det anbefales derfor, at du bruger to høreapparater, hvis du har hørenedsættelse på begge ører.   

Din beslutning om, hvilken type høreapparat og hvilke integrerede funktioner du har brug for, afhænger ofte af din livsstil og de miljøer, du hyppigst befinder dig i.  Hvis du fører et roligt liv og hovedsageligt har samtaler på tomandshånd, har du ikke brug for så mange funktioner som en person, der ofte befinder sig på velbesøgte restauranter eller til sportsbegivenheder. 

Fastlæggelse af din livsstil
I diagrammet nedenfor kan du se de forskellige livstilsscenarier. Hvilke af disse situationer hører du ind under? Befinder du dig hyppigst i rolige, moderate eller udfordrende miljøer? Hvor vigtig er hver af disse aktiviteter for din trivsel? Hvis du oftest hører ind under kategorien Moderat, men går til koncerter/sportsarrangementer, hvor ofte gør du så det, og hvor vigtige er disse arrangementer? Hvis du har sæsonbilletter til den lokale fodboldklub, er det måske vigtigt for dig at finde et høreapparat, der egner sig til et udfordrende miljø.

Sådan vælger du

Hvis du fortæller din høreapparatspecialist om din livsstil, kan vedkommende anbefale de funktioner, der er mest velegnede til det lyttemiljø, du oftest befinder dig i.


Den tid, det tager at vænne sig til sine nye høreapparater, afhænger typisk af, hvor alvorlig din hørenedsættelse er, og i hvor lang tid din hjerne har måttet undvære lyd. Nogle vænner sig hurtigt til høreapparaterne. For andre tager det længere tid, før deres hjerne har vænnet sig til de lyde og den stimuli, de ikke har fået i et stykke tid. Det kan være overvældende til at begynde med, men det skal du ikke bekymre dig om – det er helt normalt. Hvis du øver dig og væbner dig med tålmodighed, vænner du dig hurtigt til at høre verden omkring dig igen.

Sådan sætter du fart på din tilvænningsperiode
Her er nogle forslag til, hvordan du kommer igennem tilvænningsperioden så hurtigt og nemt som muligt: 

 • Tal med nogle, hvis stemmer du kender godt. Det hjælper dig med at forstå bestemte ord og sætninger hurtigere. Husk, at kommunikation er en kombination af lytning og visuelle tegn. Læg både mærke til ansigtsudtryk og fagter samt ord.
 • Efterhånden som du føler dig tryg med høreapparaterne på, skal du begynde at bruge dem i flere forskellige miljøer, f.eks. på arbejdet eller til sociale sammenkomster. Øv dig i at vælge bestemte lyde og stemmer, og fokuser på dem.
 • På offentlige steder skal du placere dig så tæt på den talende som muligt. Hvis du er på café eller restaurant, skal du sidde med ryggen til den primære støjkilde. Du bør også undgå at sidde ved et åbent vindue eller på et fortov.
 • Sid mellem 2-6 meter væk fra tv'et, når du har høreapparaterne på, og sæt lydstyrken på det, som andre synes, er det normale niveau. Sæt dig derefter med en afstand til tv'et, så det lyder behageligt. Følg samme fremgangsmåde, når du hører radio eller lignende.

Vær tålmodig
Det er ikke ualmindeligt, at tilvænningsperioden tager flere uger, når din hjerne skal vænne sig til at afbalancere og prioritere lyde igen. Og selvom høreapparater aldrig må gøre ondt at have på, kan dine ører blive en smule ømme, mens de vænner sig til det apparat, der sidder på eller i øret. Hvis du har nogle bekymringer eller undrer dig over, hvorfor det tager så lang tid at vænne sig til høreapparaterne, kan du kontakte din høreapparatspecialist og aftale et opfølgende besøg.

Korrekt vedligeholdelse og rengøring af dine høreapparater vil holde dem i fin stand og reducere behovet for mange almindelige reparationer. Der følger en vedligeholdelsesvejledning med dine nye høreapparater. Den skal du altid følge, da vedligeholdelsen kan variere en smule fra høreapparat til høreapparat. 

Som hovedregel er der tre steder, der skal rengøres på et høreapparat:

Receiver
Ud over et fladt batteri er ophobning af ørevoks i receiveren den mest almindelige årsag til, at høreapparatet ikke virker korrekt. Rengør høreapparatet dagligt med den børste, der fulgte med apparatet, for at undgå ophobning. Dette område i høreapparatet er meget følsomt, så husk at få vejledning i, hvordan du vedligeholder det, af din høreapparatspecialist.

Kabinet
Høreapparatets overflade kaldes kabinettet. Ophobning kan resultere i, at høreapparatet ikke fungerer korrekt, føles ubehageligt eller måske slet ikke virker. Overfladen rengøres med en tør, blød klud. Hvis der er et særligt genstridigt område, kan du benytte en let fugtig klud.

Mikrofon
Mikrofonen på dit høreapparat er også sart. Brug den medfølgende børste til at fjerne snavs. Sørg for, at mikrofonporten peger nedad under rengøringen, så der ikke falder løst snavs ned i den.

Ud over korrekt vedligeholdelse er det også vigtigt at opbevare høreapparaterne på et sikkert og tørt sted, når du ikke bruger dem. Det er bedst at opbevare dem i det medfølgende etui for at undgå, at de bliver snavsede eller beskadigede. Det er også vigtigt, at de bliver repareret af en ekspert. Teknologien i et høreapparat er meget sart og kan gå i stykker, hvis høreapparatet behandles forkert.

caremaintainance 556x250

Her er nogle ekstra anbefalinger til, hvad du kan gøre for at holde dine høreapparater i fin stand:

 • Hold høreapparaterne væk fra varme og fugt. Hvis du efterlader dem i solen eller i bilen, lægger dem i eller i nærheden af en mikroovn eller almindelig ovn eller bruger en hårtørrer på dem, kan de gå i stykker.
 • Rengør høreapparaterne efter anvisningerne dagligt.
 • Undgå at bruge hårspray eller andre hårplejeprodukter, mens du har høreapparaterne på.
 • Sluk høreapparaterne, når du ikke bruger dem.
 • Udskift flade batterier med det samme.
 • Hold høreapparaterne og de ekstra batterier væk fra børn og dyr.
  Aflæg din høreapparatspecialist et besøg jævnligt for at få høreapparaterne undersøgt og justeret.