Tekniske hjelpemidler

GN ReSound Norge AS markedsfører flere ulike tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt hørsel. 

Klikk på linkene under for å se mer om de forskjellige produktgruppene:
  1. Varsling
  2. Teleslyngeforsterkere
  3. Samtaleforsterkere
  4. Skole/FM
  5. Stemmegenerator
  6. Nyheter
  7. T-Sign
  8. T-Sign, skiltet som viser om teleslyngen fungerer
Ta gjerne direkte kontakt med Trond Fjeld på tlf 22 47 75 57 / 97 51 88 28 eller tfjeld@gnresound.com.