hearing loss

Hvorfor har jeg problemer med å høre?

De første tegnene på hørselstap kan være diskrete. Kan du høre andre snakke, men ikke alltid forstå hva de sier? Dette er et vanlig tegn på hørselstap Hvorfor? I 90 % av alle tilfeller forekommer hørselstap når de delikate hårcellene i det indre øret blir skadet eller ikke fungerer skikkelig. Dette betyr at hjernen ikke mottar alle lydene og frekvensene den trenger for å forstå tale. 

Dette påvirker vanligvis høyfrekvente lyder. De konstante lydene som F, S og TH blir vanskelige å høre, og stemmene til kvinner og barn fremstår mykere og fordreide. Tenk deg at du fjerner alle de høye tonene fra en piano og at du deretter ber noen spille en velkjent melodi. Selv om det bare skulle mangle seks eller syv tangenter, kan det være vanskelig å gjenkjenne melodien. Mennesker med hørselstap erfarer en lignende variasjon i deres daglige lydbilde hver eneste dag. 

Se mindre  

Det kan være vanskelig å se behovet for høreapparat

Siden de fleste hørselstapene utvikler seg gradvis, er det vanlig at man ikke oppdager det. Lyden av syngende fugler eller raslende blader forsvinner gradvis uten at man legger merke til det. Mange er ikke klar over problemet før det begynner å påvirke deres evne til å forstå tale og kommunisere med andre. 
hearing loss treatment

Høreselstap er ikke uvanlig

Mer enn 500 millioner mennesker over hele verden opplever en eller annen form for hørselstap. Du kan være en av dem. Hvis det gjelder deg kan et høreapparat hjelpe deg med å gjenvinne hørselen, slik at du kan leve det livet du er vant til. 
hearing aid
Types of Hearing Loss

Typer hørselstap

Hørselstap kan komme av mange ulike årsaker og inntreffe ved alle aldre. Det er tre hovedtyper hørselstap:


Konduktivt hørselstap
Konduktivt hørselstap er en senking av lyden som følge av problemer enten i mellomøret eller det ytre øret. Denne typen hørselstap kan ofte behandles med riktig type behandling som medisin eller kirurgi. Konduktivt hørselstap kan ha flere årsaker. Blant disse er ørebetennelser, som gjerne får væske til å samles i mellomøret, voks til å samles i ørekanalen eller gir hull i trommehinnen. 

Sensorineuralt hørselstap
Sensorineuralt hørselstap er et problem knyttet til det indre øret og/eller nervetrådene mellom det indre øret og hjernen. Blant de mest vanlige årsakene til sensorineuralt hørselstap er:

1. Aldring
2. Infeksjon
3. Overdreven eksponering for støy
4. Meningitt
5. Enkelte genetiske lidelser
6. Menières sykdom
7. Virus

Sensorineuralt hørselstap kan ikke korrigeres og behandles med høreapparat.

Kombinert hørselstap
Kombinert hørselstap er samtidig forekomst av både konduktivt hørselstap og sensorineuralt hørselstap. Dette innebærer at både det indre øret og nervetrådene er skadet, og at det er en blokkering i mellomøret eller det ytre øret. Mens det konduktive hørselstapet vanligvis kan behandles, er det sensorineurale problemer permanent, og man behandler dette med høreapparat. 


Se mindre  

Jo raskere, desto bedre

Jo raskere du tar grep for å håndtere hørselstapet, desto enklere vil prosessen være. Evnen til å høre finnes i hjernen, jo lengre den blir frarøvet lyd, desto hardere er det å lære den å høre disse lydene igjen. Bruk av høreapparater kan forhindre eller redusere denne negative effekten.

Behandling kan forbedre livskvaliteten dramatisk:

 • Bedre selvtillit
 • Bedre kontakt med dine nærmeste
 • Forbedret syn på livet
hearing aid benefits

Moderne høreapparater er nesten usynlige

Dagens høreapparater er små, komfortable og attraktive, siden de er kraftige og knapt synlige. De fleste vil faktisk ikke legge merke til at du bruker et høreapparat. Det å ikke kunne høre er faktisk mer synlig enn det å bruke høreapparat.

discrete hearing aids

Behandle hørselstap med høreapparat

En audiograf kan identifisere type hørselstap både hos deg selv og dine nærmeste.  De vil også måle grad av hørselstap og diskutere behandlingsalternativer. Hvis høreapparater er del av behandlingen, vil de også vise deg de typene og teknologiene som passer best til din unike situasjon.  

Bruk av høreapparat bidrar til at man gjenoppdager gleden ved å samles med familie og venner, i tillegg til at man kjenner seg mer selvsikker på jobb, og har glede av musikk, filmer og TV-programmer. Et høreapparat betyr at man lever med alle sine fem sanser igjen.
treating hearing loss

Slik velger du audiograf

Det å finne en flink audiograf er det viktige første skrittet i det å håndtere hørselstap. Vedkommende vil hjelpe deg med å finne riktig høreapparat, sørge for at det er riktig programmert og hjelpe deg med å tilpasse deg dine nye høreapparater.
hearing loss help

Tinnitus – symptomer og årsaker

Tinnitus merkes vanligvis som summing eller ringing i ørene, men opplevelsen kan variere fra person til person. Tinnitus kan opptre med eller uten et medfølgende hørselstap.  Selv uten hørselstap, kan teknologien som finnes i dagens høreapparat og høreapparat-apper være svært nyttige i behandlingen av tinnitus.
how to help tinnitus

De slipper å gå glipp av noe

De fleste barn med hørselstap har nytte av lydforsterkning.
hearing aids for children

Venner og familie

Lider noen av dine nærmeste av hørselstap? Lær hvordan du kan støtte dem i deres tilnærming til hørselstap
hearing loss treatment

Velge et høreapparat

Lurer du på hvilket høreapparat som er riktig for deg? Vi forklarer de ulike typene, funksjonene og hva du bør vurdere når du skal velge et høreapparat.
selecting a hearing aid

Artikler om hørsel og hørselstap


Lider du eller noen nær deg av hørselstap eller andre problemer med hørselen? Her har vi samlet flere artikler hvor du kan lære mer om hørsel og ulike sider ved hørselnedsettelse og tinnitus / øresus, samt ulike løsninger.


Gå til artikler

Vanlige spørsmål

Før du tar hørselstesten vil audiografen stille deg spørsmål om helse, livsstil og grunnene til at du ber om en vurdering av hørselen din.  
Disse spørsmålene kan inkludere:

 •   Er du fremdeles yrkesaktiv
 •   Hvilke aktiviteter liker du?
 •   Går du ofte på støyende steder som restauranter?
 •   Bruker du ofte mobiltelefon?
 •   Er det noe du ikke kan gjøre på grunn av at du mistenker hørselstap?

Deretter vil du bli bedt om å høre på en serie toner mens du bruker hodetelefoner, slik at man kan vurdere hørselen din ved ulike frekvenser og lydnivåer. Denne hørselstesten avgjør det laveste nivået du kan høre ulike frekvenser på.

Trinn for trinn.

 1. Du blir plassert i et lydtett rom med hodetelefoner plassert over ørene.
 2. Disse hodetelefonene er koblet til et audiometer, som er kalibrert til å måle hørselen din nøyaktig.
 3. Audiometeret sender toner med ulike frekvenser til ett øre i gangen.
 4. Mens lydene spilles av gir du signal med hånden eller ved å trykke på en knapp når du hører tonen. Du kan høre samme tone flere ganger, men dette er en del av testen og bidrar til å sikre nøyaktige resultater.
 5. Under testen vil audiografen plotte punkter på en graf kalt et audiogram, og senere bruke dette til å forklare hørselen din.
 6. Testen din kan inkludere andre tester, som f.eks. Taleaudiometri. I denne testen blir du presentert ulike ord som du skal høre gjennom hodetelefonene, før du blir bedt om å gjenta ordene du hørte. Ikke vær bekymret for at du ikke skal høre alle ordene. Bare gjør ditt beste. En benledningstest kan også utføres med bruk av benledningsapparat plassert i kontakt med hodet. Ved å hoppe over det ytre og midtre øret, kan benledningstester brukes til å avdekke problemer i det indre øret.
 7.  Etter hørselstesten deler audiografen audiogrammet ditt med deg og diskuterer funnene.
Hvis du har behov for høreapparat, vil audiografen samarbeide med deg for å finne den modellen som er best tilpasset din livsstil.

Hvis du mistenker du har et hørselstap, er det lurt å få gjennomført en hørselstest. Audiografer og øre-nese-hals-spesialister kan levere audiometriske evalueringer og tilpasse høreapparatet på riktig måte.

 • En audiograf er en helsearbeider med høyskole- eller universitetsutdanning i audiologi. I tillegg til å behandle hørselstap, kan de også behandle tilstander som tinnitus og balanseproblemer.

 • En øre-nese-hals-spesialist, også kalt en otolaryngologist, er en lege med spesialisering i sykdommer i øre, nese og hals. 

For å fastslå type hørselstap, hva som kan forårsake det, og den beste måten å behandlet det på, vil audiografen sannsynligvis gi deg en full hørselstap og vurdering, inkludert en visuell presentasjon av hørselen din, kalt et audiogram. Dette audiogrammet viser hvilke lydfrekvenser du kan høre og ved hvilken lydstyrke. 

Audiogrammet viser frekvenser, noen ganger kalt "tonehøyde" over den horisontale aksen, og i desibel eller volum, ned den vertikale aksen. Frekvensene er lave på den venstre siden og vokser gradvis til høyere tonehøyde på den høyre siden.  Desibelskalaen går fra svært myk øverst til svært høy nederst. 0 db betyr ikke at det ikke er noen lyd, det representerer derimot den mykeste lyden en person med normal hørsel vil kunne høre minst 50 % av tilfellene. 

De mykeste lydene du hører ved hver tonehøyde utgjør en grenseverdi for hørselen, og disse grenseverdiene blir markert på audiogrammet. Delene av testen som du gjennomfører gjennom hodetelefoner kalles "luft-grenseverdier", fordi lyden må gå gjennom luften i ørekanalen for at den skal bli hørt. O brukes for høyre øre og X brukes for høyre øre for å representere luft-grenseverdien.

En benledende vibrator brukes også til å teste grenseverdiene. Et <-symbol brukes for høyre øre og et >-symbol brukes for venstre øre. En benledende vibrator er et apparat som hviler mot beinet bak øret og som holdes på plass av et lite metallbånd som ligger over toppen av hodet. Dette apparatet overfører lydvibrasjoner gjennom ben, vev og væske i hodeskallen direkte til sneglehuset (hørselsorganet i det indre øret). Denne prosessen sikrer at lyden går forbi utsiden av øret og mellomøret, og tester følsomheten i det indre øret direkte.

Ved å kombinere resultatet fra disse to testene, kan audiografen fastslå type hørselstap, hvor godt du hører lav, middels og høy tonehøyde, og i hvilken del av øret hørselstapet befinner seg.


I Norge kan høreapparater dekkes av folketrygden om du får dem via helsevesenet. Om du ønsker å kjøpe høreapparater privat så koster de fra rundt 2000,- pr stk. Ta kontakt med din fastlege eller en hørselsklinikk om du ønsker å vite mer om høreapparater og kostnader. Din nærmeste hørselsspesialist kan du finne ved å klikke på "Finn en fagperson" øverst på siden.

Sjekk med forsikringsselskapet ditt om din forsikring dekker noe av kostnadene i forbindelse med høreapparater.

En garanti dekker vanligvis tap eller skade på høreapparatene, i tillegg til reparasjoner i en bestemt tidsperiode. Be audiografen om komplett informasjon om garanti.

Moderne høreapparat varer vanligvis i minst 6 år, med riktig pleie og vedlikehold.  

Ørene våre er designet for å fungere sammen for å oppfatte lyd. Denne binaurale hørselen hjelper oss med å forstå tale tydeligere, lokalisere lyder og høre bedre i støyende omgivelser. Som en følge vil pasienter med hørselstap i begge ører, få anbefalt to høreapparater.   

Ditt valg av høreapparatmodell samt funksjoner det skal levere er ofte styrt av livsstilen din og de omgivelsene du ferdes i til daglig.  En person som lever et rolig liv og hovedsaklig snakker på tomannshånd med andre, har ikke behov for så mange funksjoner som en annen person som ofte oppsøker travle restauranter eller sportsarrangementer. 

Identifisere livsstil
Diagrammet nedenfor viser ulike typer livsstiler Hvilke av disse situasjonene befinner du deg i? Befinner du deg vanligvis i et rolig, moderat eller utfordrende miljø? Hvor viktig er hver av disse aktivitetene for deg i ditt liv? Hvis du vanligvis faller inn under moderatkategorien, samtidig som du også liker å gå på konserter/idrettsarrangementer, hvor ofte befinner du deg da i slike omgivelser og hvor viktige er dem for deg? Hvis du har sesongbilletter til favorittlaget, er det å finne et høreapparat som er egnet for et utfordrende miljø sannsynligvis viktig for deg.

Velge høreapparat

Del informasjon om livsstil med audiografen, slik at vedkommende kan anbefale de teknologiske funksjonene som er spesielt egnet for de lytteomgivelsene du vanligvis befinner deg i.Hvor lang tid du trenger for å tilvenne deg høreapparatene avhenger av graden av hørselstapet og hvor lenge hørselstapet har vart. Noen personer tilvenner seg raskt. Andre trenger tid for at hjernen skal bli vant til lydene og stimuliene de ikke har mottatt på en stund. Dette kan være overveldende i starten, men ikke gi opp - det er helt vanlig. Med øving og tålmodighet vil du snart kunne høre verden rundt deg igjen.

Slik får du tilvenningen til å gå raskere
Her er noen tips til hvordan du kan komme gjennom tilvenningsperioden så raskt og enkelt som mulig: 

 • Snakk med noen som du kjenner stemmen til. Denne hjelper deg med å forstå bestemte ord og fraser raskere. Husk at kommunikasjon er en kombinasjon av lytting og visuelle tegn. Legg merke til ansiktsuttrykk og fakter i tillegg til ordene.
 • Etter hvert som selvsikkerheten stiger, kan du begynne å bruke høreapparatene i andre omgivelser som arbeid eller sosiale sammenkomster. Øv ved å velge bestemte lyder og stemmer; fokuser oppmerksomheten mot dem.
 • Når du er ute bør du sitte så nær den som snakker som mulig. I kafeer og restauranter bør du prøve å sitte med ryggen mot den viktigste støykilden. Unngå å sitte i nærheten av et åpent vindu eller på et fortau hvis det er mulig.
 • Ta på det nye høreapparatet, sitt mellom 2 og 4 meter fra TV-apparatet og still inn lydstyrken til et nivå som andre anser som normalt. Juster deretter avstanden til TV-en, slik at du kan hører godt. Følg den samme fremgangsmåten når du hører på radio eller andre enheter.

Vær tålmodig
Det er ikke uvanlig at tilvenningen tar flere uker, dette fordi hjernen din må lære å balansere og prioritere lydene på nytt. Selv om høreapparatene aldri skal gjøre vondt, kan ørene være litt ømme mens de venner seg til apparatene som sitter på eller i øret. Hvis du er bekymret for at det gjør vondt eller at det tar lang tid å venne seg til høreapparatet, bør du kontakte audiograf for en oppfølgingsavtale.

Riktig pleie og rengjøring av høreapparatene sørger for at de er i god stand og forhindrer mange vanlige typer reparasjoner. De nye høreapparatene ble sannsynligvis levert med informasjon om hvordan du tar vare på dem. Følg alltid disse instruksjonene siden kravene for hvert enkelt høreapparat er litt forskjellig. 

Generelt er det tre steder på høreapparatet som må rengjøres:

Receiver
Med unntak av tomt batteri, er den vanligste grunnen til feil på høreapparatet at voks bygges opp i receiveren. Rens høreapparatet forsiktig med den medfølgende børsten daglig for å forhindre oppbygging av voks. Dette området på høreapparatet er svært følsomt, så sørg for å snakke med audiografen om det finnes spesielle anbefalinger.

Hus
Overflaten av høreapparatet kalles huset. Oppbygging av voks kan medføre at høreapparatet ikke sitter skikkelig, er ubehagelig eller til og med slutter å fungere. Bruk tørkepapir eller en myk klut til å forsiktig tørke overflaten av huset rent. Hvis det finnes spesielt vanskelige områder, kan det være til hjelp å fukte kluten lett.

Mikrofon
Mikrofonen er et annet følsomt område på høreapparatet. Bruk den medfølgende børsten til å forsiktig børste bort smuss og støv. Sørg for at du holder mikrofonåpningen vendt mot gulvet under rengjøringen, slik at ikke noe løst smuss faller inn i åpningen.

I tillegg til riktig vedlikehold er det viktig å oppbevare høreapparatene på et sikkert og tørt sted når de ikke er i bruk. Oppbevar dem i esken, som beskytter dem mot smuss og skade. Det er også viktig å overlate reparasjoner til en ekspert. Teknologien inne i høreapparatene er svært følsom og kan bli ødelagt ved feil håndtering.

caremaintainance 556x250

Her er noen flere anbefalinger om hvordan du skal sikre at høreapparatene er klar for bruk:

 • Oppbevar høreapparatene unna varme og fukt. For eksempel kan det at man etterlater dem i solen eller i bilen, plasserer dem i eller i nærheten av en mikrobølgeovn eller vanlig stekeovn, eller bruker hårtørrer på dem forårsake skade.
 • Rengjør høreapparatene daglig i henhold til instruksjonene
 • Unngå hårspray eller andre hårprodukter mens du bruker høreapparater
 • Slå av høreapparatene når de ikke er i bruk
 • Skift utgåtte batterier med en gang
 • Oppbevar høreapparat og reservebatterier utilgjengelig for barn og kjæledyr
  Oppsøk audiograf jevnlig for å få høreapparatene undersøkt og justert.