Waardoor kan ik minder horen?

Tekenen van gehoorverlies zijn moeilijk te herkennen. Verstaat u een ander vaak niet? Dat kán betekenen uw gehoor slechter wordt.

In 85 tot 90% van de gevallen ontstaat gehoorverlies door schade aan de haarcellen in het binnenoor. Hierdoor ontvangen de hersenen niet alle geluiden die nodig zijn om spraak te verstaan. 

Meestal heeft dat effect op de hoogfrequente geluiden. De consonanten zoals F, D en S en ook vrouwen- en kinderstemmen zijn lastig te horen.

Hoge tonen vallen weg
Stel, iemand speelt een bekend lied op een piano waarvan de toetsen met hoge tonen verwijderd zijn. Wist u dat het heel lastig is om dan nog een melodie te herkennen? Zelfs als het maar om een paar toetsen gaat. Mensen met gehoorverlies ervaren dit elke keer als ze met iemand praten. 

lees minder  

Gehoorverlies herkennen is lastig

Meestal sluipt gehoorverlies langzaam in uw leven en is daarom lastig te herkennen. Het valt niet eens op dat u de zingende vogels of vallende bladeren niet meer hoort. 

Pas als u mensen niet meer kunt verstaan en het communiceren lastig wordt, ontdekt u uw hoorprobleem. 

Dit ervaarde Marcel ook: ‘Op mijn werk merkte ik dat ik toch delen van gesprekken ging missen. Dat ik veel meer mijn best moest gaan doen om te begrijpen wat er werd gezegd.’ De ReSound LiNX2 is voor hem een uitkomst. ‘Ik kan gewoon alles horen. Ik mis niks meer…

Benieuwd naar Marcels totale ervaring? Lees het volledige interview hier

Soorten gehoorverlies

Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben en kan op elke leeftijd ontstaan. Dit zijn de drie basistypen van gehoorverlies:

Perceptief gehoorverlies

Deze vorm van gehoorverlies komt het meest voor. De kleine trilhaarcellen in het slakkenhuis werken slecht of helemaal niet. Zij zetten deze
geluidstrillingen om in een zenuwprikkel naar de hersenen. 

Oorzaken van deze slijtage zijn:

 • Ouder worden
 • Langdurige blootstelling aan lawaai
 • Een virale infectie van het binnenoor of de gehoorzenuw
 • Een erfelijke afwijking
 • Een hoofdtrauma
 • Medische behandelingen zoals chemotherapie of radiotherapie

Bij perceptief gehoorverlies helpen alleen hoortoestellen om meer te kunnen horen.


Geleidingsverlies

Geluiden worden niet goed doorgegeven aan het binnenoor. Het probleem bevindt zich in de gehoorgang of het middenoor.
Oorzaken van geleidingsverlies:

 • Een oorsmeerprop
 • Een gaatje in het trommelvlies
 • Vocht achter het trommelvlies
 • Ontstekingen
 • 'Verkalking' van de gehoorbeentjes (otosclerose)
Gemengd gehoorverlies

Is er zowel perceptief gehoorverlies als geleidingsverlies, dan heet dit een gemengd gehoorverlies. Bij dit soort gehoorverlies heeft medische behandeling nodig én moet u een hoortoestel dragen.


lees minder  

Hoe eerder, hoe beter

Hoe sneller u iets aan uw gehoorverlies doet, hoe beter het is. Het dragen van hoortoestellen houdt uw namelijk hersenen actief. 
Want hoe langer uw hersenen geen geluid verwerken, hoe moeilijker ze het weer oppakken. 

Weer meer kunnen horen beïnvloedt uw leven positief:

 • Uw zelfvertrouwen groeit weer
 • De relatie met uw dierbaren wordt weer sterker
 • U ziet het leven weer zonniger in

Kies een audicien

Een afspraak bij een goede audicien is een belangrijke stap om uw gehoorverlies aan te pakken. Hij of zij kijkt samen met u welk hoortoestel het beste bij u past.

Uw toestel wordt geheel aangepast naar uw wensen. Ook krijgt u hulp om te gaan wennen aan uw hoortoestellen.

Over tinnitus

Heeft u tinnitus, dan hoort u een piepend, zoemend, of ander irritant geluid in uw oren.

Ze hoeven niets te missen

Slechthorende kinderen horen met een hoortoestel de geluiden die bijdragen aan hun spraak- en taalontwikkeling.

Vrienden en familie

Heeft uw dierbare gehoorverlies? Dan zijn er veel manieren waarop u hem of haar kunt ondersteunen.

Een hoortoestel kiezen

Benieuwd naar welk hoortoestel er bij u past? We leggen u uit wat de verschillen tussen de modellen zijn en welk model het meest geschikt voor uw levensstijl is.

Veelgestelde vragen

Voorafgaand aan het gehooronderzoek stelt uw audicien u vragen over uw gezondheid, uw levensstijl en waarom u een gehoortest wilt.

Deze vragen kunnen zijn:

 •    Werkt u nog?
 •    Welke activiteiten doet u graag?
 •    Gaat u vaak naar rumoerige plekken zoals restaurants?
 •    Gebruikt u vaak een mobiele telefoon?
 •    Zijn er dingen die u nu niet kunt doen, waarvan u denkt dat het met uw slechtere gehoor te maken heeft?

Hierna onderzoekt de audicien uw gehoorgang met behulp van een otoscoop. Hiermee kan hij zien of er fysieke aanwijzingen voor uw gehoorverlies zijn.

Vervolgens krijgt u een koptelefoon op uw hoofd, waarin u een serie tonen hoort op verschillende frequenties en het volumes.
Zo wordt er vastgesteld wat het laagste volume is waarop u verschillende frequenties nog kunt horen.

Stap voor stap:

 1. U mag in een geluidsdichte cabine plaatsnemen, met een koptelefoon op uw hoofd.
 2. De koptelefoon is aangesloten op een gekalibreerde audiometer, die uw gehoor nauwkeurig kan meten.
 3. De audiometer zendt tonen op verschillende frequenties naar één oor tegelijk.
 4. U moet uw hand opsteken of een knop indrukken wanneer u de toon hoort. Soms hoort u dezelfde toon meer dan één keer, dat is nodig om de test zo nauwkeurig mogelijk te maken.
 5. Tijdens de test plaatst de audicien punten op een grafiek, een zogenaamde audiogram, die hij later gebruikt om de testresultaten uit te leggen.
 6. Uw testresultaten bevatten ook de uitslag van andere testen, zoals die van de snelheidsaudiometrie. In deze test hoort u steeds woorden in uw koptelefoon, die u mag herhalen.  Als u een paar woorden mist, is dat geen enkel probleem. Doe gewoon uw best! Bij een botgeleidingstest houdt de audicien trillende stemvorken tegen uw hoofd. Door het buiten- en middenoor te omzeilen stelt hert botgeleidingsonderzoek vast of er problemen in het binnenoor zijn.
 7.  Na de gehoortest bespreekt uw audicien het audiogram en vertelt zijn bevindingen

  Heeft u inderdaad een hoortoestel nodig, dan gaat u samen met uw audicien op zoek naar het model dat het beste bij uw levensstijl en gehoorverlies past.

If you suspect you have hearing loss, it is a great idea to have a hearing exam. Audiologists, ENTs and hearing aid specialists can all provide audiometric evaluations and fit you with the proper aid.

 • Een audioloog is een specialist op het gebied van gehoor en geluid (geen medisch specialist). De audioloog is hoofdbehandelaar van patiënten die een audiologisch centrum bezoeken. Hij behandelt ook tinnitus en balansproblemen.
 • Een audicien is een specialist op het gebied van audiologische apparatuur. Hij heeft een licentie en onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking en past hoortoestellen aan.
 • An KNO-arts is een medisch specialist in aandoeningen aan de keel, neus en oren. 

Met een volledige gehoortest kan uw audicien het type gehoorverlies, de mogelijke oorzaak en de beste behandelmethode bepalen. U krijgt ook een audiogram, dit is visuele weergave van uw gehoor. Het audiogram laat zien welke frequenties en op welk volume u kunt horen.

Uitleg audiogram
Op het audiogram ziet u de frequenties op de horizontale as en de decibels op de verticale as. De frequenties zijn laag aan de linkerkant en klimmen omhoog aan de rechterkant. De decibellen lopen van heel zacht bovenaan, naar zeer luid onderaan. 0 dB betekent niet dat er geen geluid is, maar het zachtste geluid dat iemand met een normaal gehoor minstens 50% van de tijd kan horen.

Gehoordrempel via luchtgeleiding
Het zachtste geluid dat u hoort bij elk punt vormt uw gehoordrempel, deze drempels worden aangegeven op uw audiogram. De gedeeltes van de test die via uw koptelefoon zijn gedaan heten 'luchtdrempels'. Dit is omdat het geluid via de lucht van de gehoorgang moet reizen om te worden gehoord. Een O staat voor het rechteroor en een X voor het linkeroor bij de luchtdrempelwaarden.

Gehoordrempel via botgeleiding
De gehoordrempels kunnen ook via botgeleiding worden getest. Dit gaat met behulp van een trilblokje. De < staat voor het rechteroor en de > staat voor het linkeroor. Een trilblokje is een apparaat dat zachtjes op het bot achter het oor rust en op zijn plaats wordt gehouden door een metalen band om het hoofd. Dit apparaat zendt geluidstrillingen door de botten, weefsels en vloeistoffen in de schedel, rechtstreeks naar de cochlea (het gehoororgaan van het binnenoor). Zo wordt uw buiten- en middenoor omzeild en wordt de gevoeligheid van uw binnenoor direct getest.

Door de resultaten van deze twee tests te combineren kan uw audicien het volgende bepalen:

 • Type gehoorverlies
 • Hoe goed u lage, middelhoge en hoge tonen hoort 
 • Welk deel van het oor uw gehoorverlies veroorzaakt.


Hoortoestellen variëren in prijs van een paar honderd tot enkele duizenden euro's. Dit is afhankelijk van het type, het model en de functies. Hoewel de prijs niet het belangrijkste beslissingsfactor zou moeten zijn, speelt het logischerwijs wel een grote rol. Beslis niet te snel, maar bekijk goed wat u écht nodig heeft.

Moderne hoortoestellen gaan 3 tot 6 jaar mee, maar door ze goed te onderhouden kunt u de levensduur verlengen.  

Ons gehoor functioneert het beste als onze oren samenwerken. Zo hoort u spraak duidelijker, kunt u bepalen waar geluid vandaan komt en kunt u in rumoer tóch goed verstaan. Daarom raden we- zelfs als er maar één echt slecht is- tóch twee hoortoestellen aan.  

Welk hoortoestel en welke functies het beste bij u passen, zijn afhankelijk van uw levensstijl en de situaties waarin u het meest verkeert. Iemand met een rustige levensstijl, die het meest een-op-eengesprekken voert, heeft minder functies nodig dan iemand die regelmatig in drukke restaurants te vinden is.

De tijd die u nodig heeft om te wennen aan uw hoortoestellen hangt af ​​van de ernst van uw gehoorverlies én hoe lang u heeft gewacht met de aanschaf. Sommige mensen wennen snel. Bij anderen hebben de hersenen meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe geluiden en stimuli. Dit kan in het begin overweldigend zijn, maar wees gerust: dat is normaal. Met oefening en geduld zult u hopelijk redelijk snel alle geluiden weer comfortabel kunnen horen.

Versnellen van uw gewenningsperiode
Dit kunt u zelf doen om zo snel mogelijk aan uw hoortoestellen te wennen:

 • Praat met iemand wiens stem u goed kent. Dit helpt u om bepaalde woorden en uitdrukkingen sneller te begrijpen. Vergeet niet dat communiceren een combinatie van luisteren en lichaamstaal is. Gezichtsuitdrukkingen en gebaren zijn net zo belangrijk als woorden.
 • Om snel vertrouwd met uw hoortoestel te raken is het belangrijk dat u uw hoortoestellen veel draagt. Ga er mee naar uw werk of naar sociale gelegenheden. Oefen met focussen op specifieke geluiden en stemmen; richt uw aandacht daarop.
 • Ga in openbare ruimtes zo dicht mogelijk bij uw gesprekspartner zitten. Ga in cafés of restaurants met uw rug naar de belangrijkste lawaaibron zitten. Ga, indien mogelijk niet bij een open raam of op een terras zitten.
 • Zorg dat u met uw nieuwe hoortoestel 2 tot 4 meter van de TV zit en zet hem op een volume dat de anderen normaal vinden. Bepaal nu wat uw ideale afstand tot de TV is, zodat u comfortabel kunt horen. Volg ditzelfde proces bij het luisteren naar de radio of een ander apparaat.
 • Wees geduldig

Het is heel normaal dat uw hersenen enkele weken nodig hebben om evenwicht te krijgen en geluiden de juiste prioriteit te geven. Misschien duurt het ook enkele weken voordat uw hoortoestel lekker op uw oor zit en u hem niet meer voelt. Als uw hoortoestel pijn blijft doen, of als u denkt dat het gewenningsproces stilstaat, maak dan gerust een afspraak bij uw audicien.

Goede verzorging en reiniging van uw hoortoestel houdt hem in topconditie en voorkomt reparaties. Elk hoortoestel heeft specifiek onderhoud nodig. Volg daarom altijd de onderhoudsinstructies uit uw handleiding. 

In het algemeen zijn er drie plekken op een hoortoestel die u moet schoonhouden:

Receiver
Naast een lege batterij is een vieze receiver (door oorsmeer) de grootste oorzaak van een slecht werkend hoortoestel. Reinig uw hoortoestel dagelijks met het bijgeleverde zachte borsteltje en voorkom ophoping van oorsmeer. Dit gedeelte van uw hoortoestel is zeer gevoelig, dus luister goed naar de specifieke tips van uw audicien..

Behuizing
De buitenkant van het hoortoestel heet de behuizing. Vuil kan er voor zorgen dat het hoortoestel niet meer goed past, ongemakkelijk zit, of zelfs niet meer werkt. Maak de behuizing schoon met een droge tissue of een zachte doek.

Microfoon

De microfoon is een kwetsbaar gedeelte van uw hoortoestel. Gebruik het bijgeleverde borsteltje om vuil zachtjes weg te vegen. Zorg ervoor dat u de microfoonuitgang naar de grond wijst tijdens het schoonmaken, zodat er geen losgeborsteld vuil in kan vallen.

Leg uw hoortoestellen als u ze niet gebruikt op een veilige, droge plek. Zo blijven ze schoon en beschadigen ze niet. De technologie in uw hoortoestel is zeer gevoelig, laat hem daarom altijd repareren door een deskundige.  

caremaintainance 556x250

Nog meer tips om uw hoortoestel in uitstekende conditie te houden:

 • Houd hoortoestellen uit de buurt van warmte en vocht. Leg ze niet in een hete auto, leg ze niet in de buurt van een magnetron of oven. Droog ze niet met een föhn.
 • Maak de hoortoestellen dagelijks schoon volgens de instructies in uw handleiding.
 • Doe uw hoortoestellen uit als u haarlak spuit of andere haarproducten in uw haar doet.
 • Schakel uw hoortoestellen uit wanneer ze niet gebruikt.
 • Vervang lege batterijen onmiddellijk
 • Houd uw hoortoestellen en nieuwe batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren
 • Bezoek uw audicien regelmatig om uw hoortoestellen te controleren en eventueel aan te passen.