hearing loss

Varför har jag svårt att höra?

De första tecknen på hörselnedsättning kan vara subtila. Du kanske hör att någon pratar, men uppfattar inte riktigt vad som sägs. Det är ett typiskt symptom på hörselnedsättning. Varför? I 90 % av fallen orsakas hörselnedsättningen av skador eller nedsatt funktion på innerörats känsliga hårceller. Det betyder att hjärnan inte kan ta emot alla ljud och frekvenser som krävs för att kunna uppfatta tal. 

Vanligtvis påverkar detta högfrekventa ljud. Konsonantljud som F, S och ”sj-ljudet” blir svåra att uppfatta och kvinno- och barnröster hörs inte lika klart och kan låta förvrängda. Föreställ dig att alla höga toner på ett piano har försvunnit och du ber någon spela en välkänd melodi. Även om bara sex eller sju tangenter saknas kan melodin vara svår att känna igen. Personer med nedsatt hörsel upplever ett liknande ljudbortfall varje dag. 

Visa mindre  

Det kan vara svårt att inse att man behöver hörapparater

Eftersom en hörselnedsättning oftast sker gradvis är det vanligt att man inte märker det. Så småningom försvinner ljudet av fågelkvitter och löv som prasslar utan att man märker det. Många blir inte medvetna om problemen förrän det börjar påverka förmågan att kommunicera och att uppfatta vad andra säger.
hearing loss treatment

Hörselnedsättning är inte ovanligt

Över 500 miljoner människor i världen har en viss grad av hörselnedsättning. Du kanske är en av dem. Om du är det, kan en hörapparat hjälpa dig att återfå hörseln så att du leva det liv som du är van vid. 
hearing aid
Types of Hearing Loss

Typer av hörselnedsättningar

En hörselnedsättning kan orsakas av olika omständigheter och kan drabba människor i alla åldrar. Det finns tre grundläggande typer av hörselnedsättning:


Konduktiv hörselnedsättning
Konduktiv hörselnedsättning innebär försämrad uppfattning av ljud på grund av problem i mellanörat eller ytterörat. Denna typ av hörselnedsättning kan ofta behandlas med hjälp av läkemedel eller kirurgi. Konduktiv hörselnedsättning kan ha flera orsaker. Bland annat öroninfektioner som orsakar ansamling av vätska i mellanörat, vaxproppar i hörselgången eller en perforering av trumhinnan. 

Sensorineural hörselnedsättning
Sensorineural hörselnedsättning är ett problem som berör innerörat och/eller nervbanorna mellan innerörat och hjärnan. Några av de vanligast orsakerna till sensorineural hörselnedsättning är:

1. Åldrande
2. Infektion
3. Exponering för kraftigt buller
4. Hjärnhinneinflammation (Meningit)
5. Vissa genetiska sjukdomar
6. Ménières sjukdom
7. Virus

Sensorineural hörselnedsättning kan inte korrigeras och behandlas med hörapparater.

Kombinerad hörselnedsättning
En kombinerad hörselnedsättning innefattar både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning. Det innebär skador i inneröra och nervbanor såväl som blockering av antingen mellanörat eller ytterörat. Medan en sensorineural skada är permanent, kan en konduktiv hörselnedsättning vanligtvis korrigeras, och därför föreskrivs i regel hörapparater om du har en kombinerad hörselnedsättning. 


Visa mindre  

Ju tidigare desto bättre

Ju fortare du gör någonting åt din hörselnedsättning, desto enklare blir processen. Förmågan att höra styrs av hjärnan – ju längre tid hjärnan saknar ljudstimulans, desto svårare blir det att vänja den vid att höra ljuden igen. Hörapparater kan förhindra eller minska denna negativa effekt.

Att söka hjälp kan förbättra din livskvalitet avsevärt:

• Ökat självförtroende
• Förbättrade relationer med nära och kära
• Förbättrade framtidsutsikter


hearing aid benefits

Moderna hörapparater syns nästan inte alls

Dagens hörapparater är små, bekväma, snygga och kraftfulla och är praktiskt taget osynliga. Faktum är att de flesta i din omgivning inte ens märker att du bär hörapparat. Att inte kunna höra drar till sig betydligt mer uppmärksamhet än att bära hörapparat.

discrete hearing aids

Hur en hörapparat kan hjälpa dig som hör dåligt 

En audionom kan identifiera vilken typ av hörselnedsättning som du eller någon närstående har. Audionomen kan även mäta graden av hörselnedsättning och föreslå behandlingsalternativ. Och om hörapparater är lösningen för dig kommer du att få information om vilka modeller och tekniska finesser som passar din hörselnedsättning.  

Att bära hörapparat innebär att du får återupptäcka glädjen att umgås med vänner och familj, får bättre självförtroende och möjligheten att njuta av film, musik och TV. En hörapparat gör att du återigen kan använda alla din fem sinnen.
treating hearing loss

Hitta en audionom

Att hitta en audionom är det första viktiga steget för att itu med en hörselnedsättning. Audionomen hjälper till att hitta en hörapparat som passar dig och ser till att den är rätt programmerad och ger råd om hur du ska vänja dig vid de nya hörapparaterna.
hearing loss help

Tinnitus – symptom och orsaker

Tinnitus är ofta ett uppfattat surrande eller tjutande ljud i öronen – och varje fall är unikt. Även personer utan hörselnedsättning kan drabbas av tinnitus.  Den teknik som används i dagens hörapparater och hörapparatsappar kan vara till stor hjälp vid behandling av tinnitus, även om du inte har nedsatt hörsel.
how to help tinnitus

De behöver inte gå miste om någonting

De flesta barn med hörselnedsättning har nytta av förstärkning
hearing aids for children

Vänner och familj

Har du en närstående med hörselnedsättning? Läs mer om hur du kan hjälpa till och ge stöd under resans gång.
hearing loss treatment

Att välja hörapparat

Undrar du vilken hörapparat som passar dig bäst? Vi förklarar de olika modellerna, funktionerna och vad du ska tänka på när du väljer en hörapparat.
selecting a hearing aid

Frequently Asked Questions

Innan undersökningen kommer audionomen att ställa frågor om din allmänhälsa, livsstil och anledningen till att du vill göra en hörselundersökning.   
Några exempel
 • Arbetar du fortfarande?
 • Vad tycker du om att syssla med?
 • Vistas du ofta i bullriga miljöer som restauranger?
 • Använder du mobiltelefon ofta?
 • Finns det saker som du inte kan göra på grund av att du inte tycker att du hör tillräckligt bra?

Därefter kommer audionomen att undersöka hörselgången med hjälp av ett otoskop för att söka efter fysiska ledtrådar om din nedsatta hörsel.    
Du får sedan lyssna på ett antal toner genom hörlurar för att testa hörseln vid olika frekvenser och ljudnivåer. Detta hörseltest kontrollerar vid vilka ljudnivåer som du kan uppfatta olika frekvenser.

Steg för steg:

 1. Du kommer att få sitta i ett ljudisolerat rum eller bås med hörlurar på öronen.
 2. Hörlurarna är anslutna till en audiometer som är kalibrerad för att mäta din hörsel med hög precision.
 3. Audiometern sänder toner i olika frekvenser till ett öra i taget.
 4. När du hör ett ljud signalerar du detta genom att höja handen eller trycka på en knapp. Du kan komma att höra samma ton flera gånger, men det är en del av testet och bidrar till att säkerställa korrekta resultat.
 5. Under hörselmätningens gång ritar audionomen upp punkter i ett diagram, ett s.k. audiogram, som ger en indikation av din hörsel.
 6. Undersökningen kan även omfatta andra tester som talaudiometri. I denna undersökning läser audionomen upp listor med ord till dig via hörlurarna och ber dig upprepa det du hör. Du behöver inte oroa dig om du missar några ord. Gör helt enkelt så gott du kan. Ett benledningstest kan även göras genom att placera en vibrerande stämgaffel mot huvudet. Genom att kringgå ytterörat och mellanörat kan benledningstester hjälpa till att identifiera problem i innerörat.
 7. Efter hörseltestet diskuterar audionomen resultaten av undersökningen med dig, med audiogrammet som underlag.

Om du behöver hörapparat kommer din audionom att hjälpa dig att hitta en modell som passar din livsstil.
Om du misstänker att du har nedsatt hörsel är det viktigt att göra en hörselundersökning. Audionomer och ÖNH-specialister kan göra hörselundersökningar och förse dig med en lämplig hörapparat.

 • En audionom är en person med antingen magister- eller doktorsexamen i audiologi. Audionomen arbetar med utredning av hörseln och mäter hörseln med olika hjälpmedel för att ställa diagnos om hörselhjälpmedel. En audionom innehar även kompetens för utredning av åkommor som tinnitus och balansproblem.
 • En ÖNH-specialist, även kallad otolaryngolog, är en läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals.

För att avgöra vilken typ av hörselnedsättning du har, möjliga bakomliggande orsaker och det bästa sättet att behandla den, kommer din audionom att göra en fullständig hörselundersökning och presentera en visuell representation av din hörsel, ett s.k. audiogram. Audiogrammet visar vilka frekvenser du kan höra och vid vilken volym.

Audiogrammet visar frekvenser (även kallat ”tonlägen”) längs den horisontella axeln och decibel (ljudstyrka) längs den vertikala axeln. Frekvenserna börjar lågt från vänster och ökar gradvis till högre tonlägen på den högra sidan.  Decibelskalan går från väldigt svagt upptill, till mycket hög längst ned. 0 db betyder inte att inget ljud hörs, det representerar helt enkelt de svagaste ljud en person med normal hörsel kan uppfatta.

De svagaste ljud du hör av varje frekvens motsvarar hörtrösklarna som är märkta i audiogrammet. Delen av hörselundersökningen som görs med hörlurar mäter luftledningströsklarna eftersom ljuden måste färdas genom luften i hörselgången för att kunna höras. O används för höger öra och X används för vänster öra för att indikera dina luftledningströsklar.

En benledningsvibrator används i regel också för bestämning av hörtrösklar. Symbolen < används för höger öra och symbolen > används för vänster öra. En benledningsvibrator är en apparat som placeras mot benet bakom örat och hålls på plats med en smal metallbygel som sträcker över huvudet. Apparaten överför ljudvibrationer genom ben, vävnad och vätskor i skallen direkt till hörselsnäckan (innerörats hörselorgan). Genom denna process kan audionomen kringgå ytter- och mellanörat för att kontrollera innerörats känslighet direkt.

Genom att kombinera resultaten av dessa två undersökningar kan din audionom bestämma typen av hörselnedsättning, hur pass väl du kan uppfatta låga, medelhöga och höga tonlägen, plus vilken del av örat som orsakar hörselnedsättningen.

Hörapparater varierar i pris från region till region över landet och på om du köper dina hörapparater privat eller inte. Privata hörselkliniker reglerar själva priserna, varför även detta varierar från klinik till klinik. Hör dig för hos din audionom om vad som gäller där du bor.

En garanti täcker i regel förlust av eller skador på hörapparaterna samt reparationer under en begränsad tid. Fråga din audionom för mer information om garantivillkoren.

Moderna hörapparater håller i regel tre till sex år, men kan även hålla längre om de sköts väl.

Våra öron samverkar för att uppfatta ljud. Denna binaurala hörsel hjälper oss att uppfatta tal bättre, höra varifrån ljud kommer och höra bättre i bullriga miljöer. Därför rekommenderas två hörapparater när patienten har nedsatt hörsel i båda öronen.

Ditt val av hörapparat och dess funktioner är beroende av din livsstil och vilka miljöer du oftast vistas i. Någon som har en lugnare livsstil och huvudsakligen pratar med en person åt gången behöver inte lika många funktioner som en person som ofta besöker restauranger och sportevenemang.

Utgå ifrån vilken livsstil du har när du väljer hörapparat
Beskriv din livsstil för audionomen så att han eller hon kan rekommendera de tekniska funktioner som passar bäst för de miljöer som du oftast vistas i. Vistas du i oftast i tysta, måttligt bullriga eller i ljudmässigt krävande miljöer? Hur pass viktiga är olika aktiviteter med utmanande ljudmiljöer för ditt välbefinnande?

Hur lång tid det tar att vänja sig vid hörapparater beror i regel på graden av hörselnedsättning och hur länge din hjärna har varit utan ljudstimulans. Vissa personer vänjer sig snabbt. Andra behöver mer tid för att låta hjärnan vänja sig vid ljud och stimulans som de inte har kunnat uppfatta på länge. Detta kan kännas överväldigande till en början ― men oroa dig inte, det är normalt. Med övning och tålamod kommer du snart att vänja dig vid alla ljud i omgivningen.

Snabba på tillvänjningstiden
Här är några förslag på hur du kan snabba på tillvänjningstiden så enkelt och smidigt som möjligt:
 • Prata med någon vars röst du känner väl. Det hjälper dig att lära dig uppfatta ord och uttryck snabbare. Tänk på att kommunikation handlar om en kombination av lyssnande och visuella ledtrådar. Var uppmärksam på ansiktsuttryck och gester såväl som på själva orden.
 • Allt eftersom du vänjer dig kan du börja bära hörapparaterna i olika miljöer, t.ex. på arbetsplatsen och i olika sociala situationer. Öva genom att fokusera på specifika ljud och röster.
 • I offentliga miljöer ska du försöka vara så nära personen som talar som möjligt. I restauranger eller kaféer ska du försöka att sitta med ryggen mot den största bullerkällan. Försök också att undvika att sitta nära öppna fönster eller på uteserveringar.
 • Med din nya hörapparat isatt, sätt dig två till fyra meter framför din TV och ställ in volymen på en nivå som anses vara normal. Anpassa sedan ditt avstånd till TV:n så att du kan höra bekvämt. Följ samma process när du lyssnar på radio eller andra ljudkällor.
Ha tålamod
Det är inte ovanligt att det tar flera månader för hjärnan att lära sig balansera och omprioritera ljud. Hörapparater ska aldrig orsaka smärta, men öronen kan bli lite ömma medan de vänjer sig vid apparaterna som sitter bakom eller i öronen. Om du känner dig osäker på någonting eller tycker att det tar lång tid att vänja dig vid hörapparaterna ska du kontakta din audionom och boka tid för en uppföljning.
Rätt hantering och skötsel av hörapparaterna håller dem i toppskick och minskar behovet av reparationer. Du bör ha fått skötselanvisningar tillsammans med hörapparaterna. Följ alltid anvisningarna eftersom olika typer av hörapparater har olika skötselbehov.

I regel finns det tre delar på hörapparaterna som behöver rengöras:

Hörtelefonen
Med undantag för förbrukade batterier är öronvax i hörtelefonen den vanligaste orsaken till att en hörapparat slutar fungera. Rengör försiktigt hörapparaten med borsten som medföljde hörapparaten dagligen för att hålla den ren från vax. Denna del av hörapparaten är särskilt känslig – fråga därför din audionom om specifika instruktioner.

Skal
Hörapparatens ytterdel kallas skal. Vax och hudavlagringar kan göra att hörapparaten inte sitter bra i örat, göra den obekväm eller orsaka att den slutar fungera. Torka skalet rent med papper eller mjuk trasa. Du kan fukta trasan/papperet för att ta bort svårare smuts.

Mikrofon
Mikrofonen är också en känslig del av hörapparaten. Använd rengöringsborsten som medföljde hörapparaten för att ta bort smuts. Se till att rikta mikrofonöppningen nedåt när du rengör den så att ingen smuts faller in genom öppningen.

Förutom lämplig skötsel är det även viktigt att förvara hörapparaterna säkert och torrt när de inte används. Förvara dem i hörapparatsasken för att skydda dem mot smuts och skador. Det är även viktigt att låta en fackman utföra eventuella reparationer. Hörapparaternas tekniska komponenter är mycket känsliga och kan skadas av felaktig hantering.

caremaintainance 556x250

Här är ytterligare några tips för att hålla hörapparaterna i bra skick:

 • Utsätt inte hörapparaterna för värme och fukt. Lämna dem inte i solen eller bilen, i eller nära en mikrovågsugn eller spis, eller torka dem med en hårtork eftersom de kan skadas.
 • Rengör hörapparaterna dagligen enligt anvisningarna
 • Undvik att använda hårspray och andra hårvårdsprodukter när du bär hörapparaterna
 • Stäng av hörapparaterna när du inte använder dem
 • Byt omedelbart ut förbrukade batterier
 • Förvara hörapparaterna och extrabatterierna utom räckhåll för barn och husdjur

Besök regelbundet din audionom för att låta hörapparaterna inspekteras och justeras.