Internet försäljningspolicy

På ReSound, tror vi på att om våra hörapparater tillpassas och underhållas av en audionom, får brukaren det bästa resultatet och kan använda dem fullt ut. Vi är övertygade om att en nöjd brukare får vägledning av en audionom i urvalet av design, tillpassning och underhåll av sina hörapparater. Personer med en hörselned-sättning förtjänar att kunna välja den lösning som passar deras individuella behov bäst. Detta får man genom personlig relation med sin audionom. Utifrån denna policy kommer ReSound inte leverera hörapparater till audionomer som inte tar emot brukare för tillpassning, rådgivning och underhåll som en del av sitt hörapparatskoncept. Dessutom kommer ReSound inte leverera hörapparater till audionomer som (1) använder internet som sin främsta källa till leadgenerering, (2) är internetåterförsäljare som inte är direktanslutna till en hörselklinik, eller (3) inte aktivt driver eller styr en hörselklinik.